torsdag 10 mars 2011

Om korruption och djurskydd

En riksdagsvecka går snabbt förbi - det håller nog Deborah med om som varit min praktikant under veckan. Det har varit möten och seminarier i ett. Särskilt stimulerande var KUs kvällsmöte om korruption i Sverige. Linköpingsforskaren Gissur O Erlingsson och Claes Sandgren från Stockholms universitet diskuterade förekomsten och utvecklingen av korruption i Sverige.

Det är svårt att forska om förekomst av korruption eftersom den är så svår att upptäcka. Det är ju två parter som inte har intresse av att någon annan ska få veta vad som pågår. Ofta upptäcks korruption av en slump. Men visst kan man försöka mäta korruption och Erlingsson hade som tes att korruptionen i Sverige ökat de senaste 30 åren. Varför? 1. Färre vågar anmäla eftersom det upplevs tufffare att få ett nytt jobb om man tvingas byta arbetsgivare. 2. Fler bolagiseringar av offentlig förvaltning ger sämre insyn. 3. Sämre lokal mediegranskning - det finns mindre resurser för granskande journalistik och fler vikarier på redaktioner.

Ett annat intressant möte under veckan var med landshövdingen. Bl.a fick vi då veta länsstyrelsens perspektiv på rapporteringen om djurskyddsinspektionen. Media har helt fokuserat på att antalet inspektioner minskat. Det är korrekt att det varit färre besök, men de har lett till fler åtgärder än tidigare, tex åtal och djurförbud. Ett viktigt skäl till varför det varit färre kontroller är att de kommunala inspektörerna behövt utbildas nu när de ska jobba för länsstyrelsen. Media har alltså enbart sett till kvantitet i besök men inte alls till kvalitet i gjorda besök och framtida inspektioner.

Viktigast för mig är förstås Konstitutionsutskottets möten. Vi är nu mitt inne i granskningen av statsråden. Nästa vecka beslutar vi vilka som ska kallas till de offentliga utfrågningarna som ska ske under april.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar