fredag 18 mars 2011

Möte med Margot Wallström om att motverka sexuellt våld mot kvinnor i krig

Idag har jag haft möte med Margot Wallström, FN:s särskilda representant med ansvar att motverka sexuellt våld i konflikter.

För en tid sedan fick jag upp ögonen för det fasanfulla sexuella våld som bedrivs mot kvinnor i krigssituationer. Folkpartiet och Lottakåren anordnade ett seminarium med utgångspunkt i kampanjen Ögat - se att systematiska våldtäkter används som vapen . Talare inbjöds att berätta om massvåldtäkterna på Balkan under 90-talet och i Kongo. Det var fasansfullt att lyssna på vad som hänt och det är sorgligt att reaktionerna varit så små.

I år motionerar jag och två folkpartister om stärkta insatser för att motverka sexuellt våld mot kvinnor i krig och konflikter. Motionen kommer att behandlas i riksdagen nu under april månad.

Ett framsteg på området är förstås att FN genom resolution 1888 år 2010 tillsatte en representant för att bevaka och motverka våldet. Uppdraget är begränsat till två år och därför är arbetet tydligt begränsat i antal länder och områden. Det viktigaste är att se till se till att förövarna inte går fria från straff, vilket i stort sett är fallet idag. Margot berättade att trots att 50.000-60.000 kvinnor utsattes för sexuellt våld i Bosnien och Hercegovina har det bara blivit 12 fällande domar!

Förövare och ordergivare måste kunna fällas i domstol för att motverka framtida brott och för att offer ska få upprättelse. Det kräver förändrade attityder, ny lagstiftning och fungerande rättsväsenden. Margot berättade att exempelvis i Sudan behövs fyra manliga vittnen som bevisning för att kunna fälla för våldtäkt. Det visar hur mycket det finns att göra. Två andra förändringar som måste till är att kvinnor får större inflytande i fredsprocesser och att det skapas en större politisk vilja att förebygga sexuellt våld i konflikter.

Självklart bottnar problemen i bristande jämställdhet. Det kan dock vara på sin plats att understryka att detta handlar om grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Kvinnor och flickor, men också män och pojkar, utsätts idag som civilbefolkning för systematiska våldtäkter som en del i krigföring. Statistiken och rapporteringen är förstås inte den bästa, men vi har nog för att agera. Jag hoppas på bra gensvar från riksdagen på ovan nämnda motion och önskar Margot framgång i sitt arbete.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar