onsdag 16 mars 2011

Att bygga en bro mellan forskning och politik

Jag kommer just från årsmöte och seminarium med RIFO- Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare – där jag nu blivit invald i styrelsen. Kul!

RIFO är ett forum där riksdagsledamöter och forskare träffas för att hålla seminarier och knyta kontakter. Verksamheten syftar till att uppmärksamma forskning som kan ha betydelse i riksdagens arbete, exempelvis om den vetenskapliga utvecklingen gått så mycket framåt att politikerna behöver ta nya beslut. Forskare och politiker behöver också ökad förståelse för varandras arbete. Själv var jag förvånad när jag började i riksdagen hur begränsat kunskapsflödet är mellan vetenskapen och politiken. Rifo försöker råda bot på detta.

Idag handlade det om hur Sverige ska kunna utvecklas som innovationsland. Störst intryck gjorde Helene Andersson Svahn, professor vid KTH i nanobioteknologi, som berättade om sin forskning och utveckling av produkter. Vilken karriär!! Född 1974 och nu världsledande professor och forskningsledare inom sitt område.

För att Sverige ska stå sig väl i den globala konkurrensen krävs satsningar på kunskap i allt från förskola till företag. Det är beklagligt att globaliseringsrådets rapporter lagts på hyllan och deras arbete har avstannat. Moderaterna fokuserar för mycket på ordning i ekonomin och för lite på konkurrenskraft i framtiden. Själv har jag skrivit riksdagsmotioner inspirerade av globliseringsrådet – en om att satsa på språkkunskaper tidigt i skolan och en om ökade möjligheter att finansiera vidareutbildning så att det livslånga lärandet kan genomföras i praktiken. Fler konkreta förslag som kan göras om till motioner är alltid välkomna!

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar