onsdag 23 februari 2011

Ett decenniums perspektiv på kriminalvård - "Framtiden" är nu!

Jag har snart ett decenniums perspektiv på svensk kriminalvård. Det har hänt en hel del kan jag konstatera efter att igår deltagit i Kriminalvårdens insynsråd.

Som ny riksdagsledamot 2002 blev jag utsedd att ta debatter om kriminalvård för justitieutskottet. Min debut i talarstolen våren 2003 blev två debatter samma dag – en om kriminalvård och en om brottsoffer. Jag hade då också utsetts att delta i en parlamentarisk utredning för en ny kriminalvårdslag som 2005 slutade i 1000 sidor text med titeln ”Framtidens kriminalvård”.

När jag tittar tillbaka på situationen i början/mitten av 2000-talet minns jag stora problem. Narkotikan flödade på anstalterna och man fick t.o.m. höra att intagna provade narkotika första gången i fängelse för att det fanns så stor tillgång där.

Sommaren 2004 rymde ett flertal mycket farliga fångar. Justitieminister Bodström satt kvar, men en ny generaldirektör tillsattes där partibok i (S) inte längre var avgörande.

Igår fick jag veta att det aldrig varit så lite narkotika på sluten anstalt som nu. Narkotikahundarna som vi i fp slet för att införa bedöms som jätteviktiga. Det är generellt lugnare i anstalterna när få är narkotika påverkade.

2010 är första året i mannaminne som ingen rymt från en sluten anstalt.

Ett intensivt arbete pågår nu om ADHD i anstalt. Så många som 40-50 procent av dem som sitter på långa fängelsestraff har ADHD. Kriminalvårdens uppgift är att verkställa straff och ge möjlighet för de intagna att vara bättre rustade att leva laglydiga liv när de avtjänat påföljden. Klart att kriminalvården måste arbeta med att förstå och minska problematiken kring ADHD.

Självklart finns det mycket kvar att göra, t.ex. behöver övergången mellan kriminalvård och livet i frihet bli bättre. En del intressanta utredningar pågår, t.ex. påföljdsutredningen. En ny fängelse- och häkteslagstiftning träder i kraft den 1 april som bygger på förslag från ovan nämnda utredning "Framtidens kriminalvård".

Vad som kallades "framtiden" är alltså här. Kan konstatera att saker ändrat sig på 10 år. Politik gör skillnad.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar