onsdag 31 augusti 2011

Nej tack till gift i våra kroppar, hem och miljö!

Nu har jag ställt en skriftlig fråga till miljöministern om behovet av åtgärder mot kadmium för att skydda människor och miljö.

På olika sätt behöver vi agera för att förebygga och minska skador från kemikalier och olika ämnen som används på ett farligt sätt. Idag finns det alldeles för lite kunskap och information om vad vanliga produkter innehåller. Detta kan ge sjukdomar och skador hos människor och i miljö. Grundämnen kan också vara mycket giftiga om de hamnar fel. Särskilt utsatta är barn.

Våra hem är idag fulla av kemikalier på gott och ont. Ett problem är att vi inte vet var de finns. Visste du att det t.ex. går åt cirka tre kg kemikalier att tillverka en t-shirt av bomull? En del finns kvar i textilierna när vi använder dem och lämnar sedan våra hem via tvätten ut i avloppet.

Mycket kadmium kommer till reningsverken via konstnärs- och hobbyfärger. T.ex. kan reningsverken säga om det finns en konstskola i deras verksamhetsområde genom att analysera halterna av kadmium.

”Kadmium är på väg att bli ett folkhälsoproblem. Många svenskar utsätts för så mycket kadmium att det finns risk att det bidrar till skador på skelett och njurar.” Så skriver Kemikalieinspektionen i mars 2011 i den handlingsplan för en giftfri vardag som var svaret på ett regeringsuppdrag givet 22 dec 2010.

Effekter av för kadmium i människan kan man läsa om i Kemikalieinspektionens riskbedömning av kadmium med mineralgödsel i fokus. Här nämner DN och TT nyligen gjorda studer som visar att kadmium är farligt även i små mängder.

Frågan jag just lämnat in tar upp problemen med kadmium och nämner särskilt färger och gödsel. Jag hoppas miljöministern lämnar ett bra svar om vilka åtgärder han avser vidta för att skydda människor och miljö från kadmium.

Här får du tips om vad DU kan göra för att minska gifterna i ditt hem och i miljön.

KGE

PS. Blev glad i morse då jag såg att regeringen i budgetpropositionen föreslår flera miljarder för underhåll av järnvägen. Just vad jag talat varmt om och som jag nämnde i förra blogginlägget. Bra för både tillväxt och miljö. Bifall!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar