tisdag 31 maj 2011

KU:s granskning av regeringen klar

Idag har Konstitutionsutskottet (KU) presenterat sin årliga granskning av ministrarna. Totalt har vi hanterat 26 anmälningar. Två anmälningar som rör samma sak – Amerikanska ambassadens övervakning utanför sitt ambassadområde – presenterar vi först till hösten därför att det ärendet är så pass omfattande, innehåller mycket sekretess och det har pågått en rättslig utredning som nu är klar.

KU höll idag presskonferens kl. 13.00 – mycket media! Klockan 14 höll utrikesnämnden möte där kungen är ordförande. Tuff konkurrens om uppmärksamheten i dessa tider alltså, men vi klarade det bra!

Mest fokus blev på de fyra ärenden där KU enigt pekar på brister i hur minstrarna hanterat frågor och på det område där vissa medier själva är berörda, nämligen förhandspröving av public-servicetjänster, och möjligen också kulturministerns uttalande i ett brev till Filminstitutet.

Debatt i riksdagens kammare om KU-granskningarna hålls den 13 juni då partiernas nyanser framkommer.

Samma dag debatterar vi också frågor om hur vi ska få bättre och rättssäkrare val. Regeringen kommer få i uppgift att se till att de som arbetar med val får bättre utbildning och att regelverket kring förtidsröstning ses över. Vi vill inte ha fler omval p.g.a. dåliga rutiner.

Även möjligheterna till elektronisk omröstning kommer upp. Att valen funkar väl till 2014 måste vara högst prioriterat, så elektronisk röstning i praktiken blir nog inte klart till 2014. Men med tiden behöver vi absolut få hjälp av tekniken i valen. OBS! Det handlar inte om att man ska kunna rösta från sin dator hemma utan elektroniskt i vallokalen. Att rösta hemma innebär en alltför stor risk att valhemligheten inte hålls genom påverkan på den enskilde. En person en egen röst – det är grundfundament i en demokrati!

Inför valet 2010 trycktes cirka 660 miljoner valsedlar. Av dessa förblev minst 600 miljoner oanvända. Datorer i vallokaler skulle minska miljöbelastningen och underlätta för partierna som idag ska se till att valsedlarna finns i alla vallokaler (partimedlemmar åker ut med dem i påsar till vallokaler under valdagen). I valet 2010 fick vi beklagligen se röstsedlar försvinna under transporter och hamna i både dike och papperskorg. Funkar elektroniken väl blir valresultatet miljövänligare, förhoppningsvis mer tillförlitligt och snabbare sammanräknat.

Sammanfattningsvis, KU:s ledamöter levererar för en bättre svensk demokrati.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar