torsdag 28 april 2011

Moderaterna vill minska det hemliga stödet. Äntligen!

Idag på DN-debatt går Moderaternas partisekreterare ut och säger att
Moderaterna är beredda att offentliggöra namnen på dem som ger bidrag till
partier som är större än 20.000 kr/år. Ett bra steg framåt för ökad insyn i
det politiska livet!

I höstas i samband med att denna fråga behandlades i KU och riksdagen var
Moderaterna de stora motståndarna till ökad öppenhet. Jag minns
DN-löpsedeln ”Var är pengarna M?”

Socialdemokraterna, som under lång tid tagit emot stora bidrag från LO
utan någon nämnvärd insyn, visade sig nu vilja offentliggöra ekonomiska
bidrag till partier (här riksdagsdebatt där jag har ett replikskifte, anförande 12-16, med socialdemokraternas representant i KU).

Vi i FP har drivit på för ökad insyn i partiernas finansiering. Vi ser att
vi gjort skillnad och välkomnar att Moderaterna nu tar steg framåt.
Moderaterna öppnar dock inte idag för lagstiftning utan vill se en
överenskommelse mellan partierna i riksdagen.

En överenskommelse mellan riksdagspartierna, likt den som nu finns från år 2000
men utvidgad, betyder att vi kan få ökad insyn i bidragen till partier till
nästa val. Det återstår dock att se om överenskommelsen verkligen blir av.
Sverigedemokraterna visade sig vara motståndare till att offentliggöra
donationer. En överenskommelse bör gälla alla partier. En ytterligare brist
med överenskommelser till skillnad mot lagstiftning är att den gäller bara
etablerade riksdagspartier och inte eventuellt nya partier.

I framtiden kommer personvalet spela en större roll än idag - inte minst
mot bakgrund av att spärren i riksdagsvalet för personval till riksdagen nu
sänkts till 5%. Idag finns det etiska överenskommelser i partier om hur
mycket enskilda personer får ta emot. Men det är etiska regler och kan inte
kontrolleras eller sanktioneras.

Enskilda ledamöters röst kan vara helt avgörande. Det kan vara viktigt
att veta vad ledamöterna har för eventuellt ekonomiskt stöd och därmed intressen bakom sig. Det blir också mer fair play i kampen om väljarnas röster om väljarna med större säkerhet vet hur mycket som investerats i personvalskampanjer. En överenskommelse mellan partierna i riksdagen fångar inte upp behoven av ökad redovisning i personvalet.

Bra dock att Moderaterna tänker nytt!

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar