torsdag 12 augusti 2010

Klimatförändringar kräver klimatbistånd och miljöteknik

Idag är Moderaternas Gunilla Carlsson framsidesnyhet på Corren. Det är roligt att Gunilla Carlsson blivit medlem av FN-panelen om global hållbarhet. Gunilla har gjort en hel del bra för att se till att svenskt bistånd blir verkningsfullt. Så stort grattis till Gunilla. Men hur ser egentligen Moderaterna på klimatbiståndet i förhållande till annat bistånd?

Under året som gått har jag ställt ett flertal frågor till statsministern med olika vinkel på klimatfrågan. Jag har tagit upp frågor om klimatflyktingar, EU:s relation till USA för att öka möjligheten att påverka dem, skogen och den biologiska mångfalden i klimatarbetet och senaste frågan handlade om klimatbiståndet.

Det kommer framöver att bli nödvändigt att satsa stora biståndssummor på klimatåtgärder i fattiga länder. Vissa klimatåtgärder, exempelvis insatser för rent vatten och odlingsbara jordar, kan ses som utvecklingsbistånd. Men till största delen behöver klimatbiståndet läggas till det traditionella biståndet, som bl.a. handlar om insatser mot mödradödlighet och grundläggande utbildning. På politikerspråk talar man om ifall att klimatbiståndet ska vara ”additionellt”, dvs läggas till det traditionella biståndet.

Jag menar att det är det senare är det enda rätta. Biståndet måste framöver öka för att rymma både möjligheten att nå milleniemål och göra insatser för att hantera och hejda klimatförändringar.

Statsministerns svar till mig i frågan om ”additionalitet” (anf 103) var undvikande. Han sa att det räcker med att 0,7% av BNI går till bistånd och att Sverige är uppe i över 1%. Han menade att varje svenskt riksdagsparti får föra en diskussion om hur man ska ha det.

Vi i FP är klara med att klimatbiståndet behöver ökas. Jag hoppas att Gunilla Carlsson har kraft att förklara för Moderaterna varför satsningar för minskad mödradödlighet, utbildning och demokrati inte ska behöva betala priset för klimatåtgärder.

Därtill ska vi från svensk sida erbjuda tekniklösningar. Östergötland, där det finns många miljöteknikföretag, har mycket att ge på den fronten.

KGE

PS Här finns länk till artikel i Linköpings tidning från Carinas Bobergs och min presskonferens om utbildning och jobb till unga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar