tisdag 13 april 2010

Möten om biogas och jobb för unga

På måndagar åker jag gärna och träffar folk som gör angelägna saker. Igår han jag med tre besök: Clean Tech Östergötland och Svensk Biogas, Communicare och slutligen Arbetsförmedlingen för att prata om jobb för unga.

Biogasproduktionen ökar och bränslet har framtidspotential. Just nu utarbetas en nationell biogasstrategi hos Energimyndigheten som ska vara klar i maj. Östergötland ligger långt framme och inte sällan frågar utlänningar mig om biogas eftersom jag är från en region känd i det sammanhanget. Sist träffade jag ett gäng senatorer från Frankrike som ställde en massa tekniska frågor om biogas så nu känns det skönt att ha uppdaterat sig på den fronten. Clean Tech Östergötland samlar ett 90-tal miljöteknikföretag i Östergötland. Biprodukter från ett företag blir råvaran in i ett annat företag. Det är unikt!

Därefter var jag på Communicare – en non-profit organisation som hjälper unga mellan 20-24 i ungdomsgarantin (efter 90 dagars arbetslöshet) att komma till egenförsörjning. Statsministern besökte för en månad sedan huvudkontoret i Karlstad. På Communicare talade vi mycket om behovet av att individanpassa den hjälp som unga arbetslösa får och vikten av en gymnasieskola som funkar.

På Arbetsförmedlingen uttryckte de stor frustration över att de inte får göra individuella insatser för unga, utan att det är avgörande om en person är över eller under 25 år. De sa t.ex. att det är heltokigt att de inte kan bevilja praktik från dag ett för en ungdom. Nu måste den unge och AF vänta 90 dagar för detta (under dessa tre månader kan AF ge en timmes coaching i veckan och de vet att det är otillräckligt för många), när en person över 25 kan få programinsatser och praktik från start. Bort med åldergränser och se individen, var deras budskap!

De avrådde tydligt gymnasister från att ta sabbatsår efter skolan om de inte hade klart med jobb till hösten. Arbetsmarknadsläget är så tufft att har man inget jobb kan man inte vänta sig att det ska dyka upp ett. Just nu planerar AF för att ta emot ett stort antal, ca 400 linköpingungdomar när skolan slutar. De berättade att de bjuder in sistaårselever redan under senvintern/våren för att informera hur man söker sommarjobb och jobb. Man ska inte behöva bli arbetslös för att få den informationen, sa handläggarna. Det var positivt, tycker jag, och många kommunala skolor har nappat och sett till att eleverna redan besökt Arbetsförmedlingen.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar