onsdag 7 april 2010

Riksdagsdebatt om återvinning av avfall


Idag har mitt arbete i riksdagen kretsat kring dagens debatt om återvinning, kemikalier och läkemedel i miljön.

Bl.a. har vi diskuterat möjligheten att införa ett europeiskt pantsystem för dryckesförpackningar. En utredning har gjorts av Nordiska rådet som visar att ungefär en miljard burkar privatimporteras per år till Norden. Utredaren säger att det finns goda förutsättningar att starta ett gemensamt pantsystem i Norden för att sedan utvidga det till Norden. Det låter vettigt och jag hoppas att regeringen driver på för det.

Vi debatterade också intensivt smuggling av farligt avfall till utvecklingsländer, där inte heller Sverige är fritt från skuld. På det området har det nyligen hänt något bra. I mars röstade riksdagen för sanktioner för smuggling av miljöfarligt avfall. Också försök till smuggling är från 1 maj kriminaliserat. Åklagarna har sagt att det varit mycket svårt att åtala någon för smuggling av miljöfarligt avfall eftersom containrarna måste ha lämnat svensk territorium. Detta behövs inte längre utan man kan nu ingripa redan i hamnen.

Avslutade mitt anförande på ett sätt som flera tyckte var kul: Jag berättade att nio av 32 fotbollslag ska spela i VM-tröjor gjorda av återvunna plastflaskor. Till varje tröja har det används ungefär 8 flaskor. Samma sorts tröjor kommer att finnas att köpa och till dessa har 13 miljoner gamla flaskor använts. Detta får tjäna som exempel på att det ligger något i uttrycket ”Avfall är det som är kvar när fantasin tagit slut!”

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar