måndag 24 maj 2010

Kampanj på Linköpings Universitet och besök hos Trygghetsrådet

Har idag varit på Linköpings Universitet och talat med studenter tillsammans med Liberala Studenter. Helkul! 70 koppar kaffe serverades och 55 enkäter besvarades, bl.a. om vad som är den viktigaste åtgärden för att unga ska få jobb. Vanligaste svaren var: sänkta arbetsgivaravgifter, regelföreklingar för företag, förändring av LAS och mer lärlingsutbildning.

Därefter åkte jag till Trygghetsrådet och träffade Britt Skau, regionchef, för att höra vad som kan göras för akademiker som söker jobb. Trygghetsrådet arbetar med att stötta tjänstemän i det privata näringslivet som blivit uppsagda, att hitta ett nytt jobb. Britt berättade om TRRs unikt goda resultat. Hon visade att med rätt stöd är man inte alls körd på arbetsmarknaden för att man fyllt 50. Tvärtom lyckas TRR stötta väldigt många till jobb - och ofta till fasta jobb i samma eller högre befattning än det de tvingats lämna.

Här kan du läsa mer om vad TRR gör. Tjänsterna ges till dem som blivit uppsagda från företag anslutna till Svenskt Näringsliv och som jobbat i minst ett år. Alla åldrar välkomna. Bäst av allt var attityden som mötte en när man klev in. Framtidtro!

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar