torsdag 16 september 2010

Liberaler står upp för press- och yttrandefrihet

Idag är det toppmöte i EU. Inför detta träffade jag igår Carl Bildt som företräder Sverige. Toppmötet handlar om att stärka EU:s framtida utrikespolitik och förbättra relationerna med strategiska partners.

Jag valde att tala med Carl Bildt om att Sverige och EU måste reagera beträffande utvecklingen i Ukraina – ett land i EU:s omedelbara närhet och ett land som Sverige tydligt stöttat för att på sikt kunna bli EU-medlem. Utvecklingen i Ukraina har sedan presidentskiftet gått i mer auktoritär riktning, bl.a. kommer rapporter om att media blir allt mer ofri. Här finns t.ex. en färsk rapport från Reportrar utan Gränser.

Att lyfta pressfrihet i ett land en bit bort är kanske inte en valfråga -men det är sannerligen en liberal uppgift att vara en vakthund i yttrandefrihetsfrågor. Min liberala kollega Gunnar Andrén följde upp och efterfrågade EU-stöd för ett frisläppande av den svenske journalisten Dawit Isaak -fängslad under grymma förhållanden i Eritrea.

Valrörelsen har inte innehållit särskilt mycket utrikespolitik. Att Sveriges förhållande till EU knappast alls diskuterats tycker jag är synd. Att rösta in Ohly i regeringen slungar förstås ut Sverige från EU:s kärna.

Nu ska jag till universitetet och träffa studenterna för om möjligt fånga någora viktiga kryss och höra vad som är viktigt för dem.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar