torsdag 2 december 2010

Beslut om budget i KU - FP fortsätter att jobba för ökad öppenhet i stöd till partier

Idag har vi i KU beslutat om budgeten för vårt område "Rikets styrelse". Förutom att oppositionen lyckades bilda majoritet för en nedskärning av regeringskansliet med 300miljoner kr behandlades frågan om redovisning av bidrag till partier. Att frågan kom upp just nu beror på att motioner från allmänna motionstiden besvarades i samma betänkande. Som vanligt blev det avslag på alla motioner, utom just den om anslag till regeringskansliet.

FP och C vill gå mot mer öppenhet vad gäller redovisning av bidrag till partier och enskilda. Bl.a. har vi drivit det i valrörelsen och enskilda ledamöter har skrivit motioner. Men vi har inte fått med oss M och KD.

En artikel som förklarar situationen på ett bra sätt är den engelska nyhetssajten "The local". På slutet intervjuas jag. Sammanfattningsvis säger jag att läget just nu inte var det rätta för ändringar, vi i FP hoppas kunna komma vidare genom samtal i Alliansen och krav måste också ställas på att inte bara penningbidrag ska redovisas utan också stöd i form av arbetsinsatser och andra förmåner som Socialdemokraterna har.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar