torsdag 16 februari 2012

Ungerska regeringen förtjänar kritik av EU och liberaler

Utvecklingen i Ungern är allvarlig. Konservativa och nationalister röstar där igenom lagar och förändringar i grundlagen med tydliga demokratiska brister. Den ungerska regeringen griper in i medias frihet och hotar pressfriheten. En ny medielag och mediemyndighet utövar nu styrning och kontroll över det fria ordet.

Idag har Europaparlamentet röstat om en resolution som uttrycker oro över den politiska utvecklingen i Ungern. Liberalerna, Socialdemokratern, De Gröna och vänstern nådde framgångar. De konservativa röstade emot och menar att EU inte ska lägga sig i länders inre angelägenheter.

Förra veckan hade de liberala svenska europaparlamentarikerna en vass artikel i SvD med uppmaning till de svenska moderata ledamöterna att göra gemensam sak med dem och ta avstånd från Ungerns konservativa regering.  I nuläget är det oklart hur de svenska moderaterna röstade. Det går inte att utläsa ur röstsiffrorna.

Idag ställde jag en fråga till EU-minster Birgitta Ohlsson vid riksdagens frågestund (anf 81) om hur regeringen ser på EU:s möjligheter att säkerställa att enskilda medlemsstater respekterar demokrati och fri- och rättigheter. Precis som att diskussioner förs om granskning och sanktioner på det ekonomiska området måste EU få konkreta redskap att trygga att demokrati och grundläggande fri- och rättigheter följs. Birgitta Ohlsson gav ett bra svar om att hon som EU-minister jobbar hårt med att få till en årlig granskning av mänskliga rättigheter i EU-länderna.

Folkpartiet tog vid senaste landsmötet beslut om att vi ska verka för att det införs ett övervaknings- och sanktionssystem för att trygga efterlevnaden av grundläggande rättigheter inom EU. I Tidningen NU 4/12 finns om detta en utmärkt artikel "Konservativt dråpslag för Ungern" av Birgitta Ohlsson.

Det räcker inte att EU ställer omfattande krav på frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna inför att länder blir medlemmar i unionen. Det måste finnas tydliga regler och muskler för att hindra länder som är medlemmar att göra övertramp.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar