onsdag 29 maj 2013

Besök på Hagbyskolan med Jan Björklund om läsning

För inte så länge sedan besökte jag Hagbyskolan i Linköping tillsammans med FP:s partiledare Jan Björklund. Fokus på besöket var läsinlärning, vilket de jobbar med på ett mycket skickligt sätt på just denna skola.

Det var underbart att se barnens spontanitet. Jan högläste Barnen i Bullerbyn och sedan ställde eleverna frågor till Jan. Den första frågan var från en tjej som inte snubblade på orden: "Vet du vad en ecklesiastikminister gör?" Någon frågade hur gammal Jan är och varför han vill vara skolminister.

Internationella mätningar, såsom PIRLS och PISA, visar att svenska elevers läsförmåga har försämrats sedan 90-talet. Pojkars läsförmåga är sämre än flickors, men senaste mätningarna visar att det är flickornas förmåga som försämras.

Varför är detta så viktigt att ta på allvar?

Jo, läsningen är grunden för lärandet och påverkar resultaten i alla andra skolämnen. Det är en demokratisk rättighet att kunna uttrycka sig och ta till sig av information och argumentation. Att läsa är en glädje om det är lustfyllt. Med bokstävernas hjälp kan man resa i tankens värld till nya platser och få förståelse för andra. Helt enkelt få nya perspektiv.

På Hagbyskolan berättade rektor och lärare att framgången kring läsning för dem bl.a. låg i noggranna, årliga uppföljningar av barns läsinlärning. Halkar någon efter är de snabba att sätta in specialpedagog som på 20 minuter per dag under tre veckor kan få eleven tillbaka i klassen. De framhöll också att läsinlärningen inte är klar när eleven lyckats knäcka "läskoden" utan läsinlärning måste också tränas i mellanstadiet för att kunna läsa också mellan rader.

Mycket media var där. Här några länkar:

Minister på lästurné (SR)

Björklund vill förstatliga skolan (Corren)

Utbildningsministern gästade Hagbyskolan


KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar