fredag 13 december 2013

En intensiv vecka med debatter och mycket media för mig

Den här veckan startade med möte då Folkpartiet Linköping beslutade om listorna till kommun- och landstingsfullmäktige inför valet 2014. Jag står som nummer två på kommunlistan. Jag har för avsikt att lyfta utbildningsfrågor och vill gärna se ökat samarbete med Linköpings Universitet. Se artikel i Corren ”Folkpartiets listor klara”. Samma dag hade jag också en artikel publicerad i Corren som reaktion på Pisa-undersökningen. Se här "Skolpolitiken är inne på rätt spår".

Jag åkte till Stockholm med klockan-22-tåget för att vara med vid Konstitutionsutskottets möte redan kl 08.00 på tisdagsmorgonen. En majoritet i utskottet beslutade då att köra över riksdagens talman och kräva att han låter riksdagen rösta om att ta bort regeringens föreslagna skattesänkning för vissa som betalar statlig skatt.

Sedan var det inspelning i riksdagsstudien av Radio Östergötland för programmet ”Riksdagen idag” där vi som deltog debatterade skola och riksdagens hantering av brytpunkten för statlig skatt, dvs det vi just tagit beslut om i KU.

Onsdag morgon körde KU-debatten igång. Det var en juridisk och teknisk debatt – det handlade om hur man kan hantera riksdagsordningen som styr riksdagens arbete. Avslutningen i mitt anförande från talarstolen kom med i TV4s nyhetssändning (2.20 in i sändningen). Om oppositionens agerande sa jag: ”Det är inte långsiktigt. Det är inte ansvarsfull. Det är inte bra för Sverige. ” Här länk till mitt anförande (nr 2) där jag försöker vara pedagogisk om vad frågan handlar om.

För att bättre förstå forskares vardag och utmaningar besökte jag i fredags Linköpings universitet och den framgångsrika forskningsmiljön i materialvetenskap. Ett mycket spännande besök som skildras i artikeln "Fysik möter politik" - Här möts två världar i LiU-nytt.

På torsdagen hölls budgetdebatt i riksdagen om miljö- och naturvård och jag representerade Folkpartiet då ordinarie ledamot just kommit med flyget från Colombia. Jag har tidigare arbetat i miljö- och jordbruksutskottet och det var roligt att ta tag i dessa frågor igen. Jag talade om åtgärder för en giftfri vardag och insatser för hav och biologisk mångfald. Här länk till mitt anförande, nr 122. Talade bl.a. om förstasidesnyheten för  SvD den dagen - att mer resurser till Kemikalieinspektionen gör att fler farliga leksaker upptäcks och att åklagare nu kan gå vidare rättsligt med flera ärenden för att skydda barn och miljö. Det är skrämmande att KemI hittar farliga ämnen i 1/4 av undersökta leksaker. Det måste bli bättre ordning på det här området och det är positivt att regeringen nyligen kommit med en proposition som intensifierar arbetet för en giftfri vardag.

Arbetsveckan avslutades idag med att i simhallen presentera Folkpartiets kampanj för att få linköpingsborna att tycka till om vad vi ska göra av tinnerbäcksområdet och badsjön när badhuset stängs. Corren och Linköpings Tidning kom. Här länk till artikel i Corren "FP vill ha nya idéer om Tinnis".


KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar