måndag 26 augusti 2013

Fler förstelärare i skolan - högre lön för lärare!

Jan Björklund och jag skriver i Corren att förstelärarna måste bli fler. Detta är ett sätt att få fler att vilja bli och fortsätta vara lärare!

Löfven (S) å sin sida säger att staten inte ska sätta lön på lärarna. Vad menar han med det? Accepterar S att lärarlönerna fortsatt ska vara alldeles för låga?

Om han inte kan förtydliga sig på den punkten blir det sannerligen en valfråga!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar