tisdag 3 september 2013

Smartare arbetssätt gör akuten effektivare


Alliansens partisekreterare besökte igår Linköping och tillsammans med dem besökte jag akuten på Universitetssjukhuset i Linköping. Anledningen till besöket var att akuten genomfört genomgripande förändringar i sina arbetsmetoder och organisation och detta ger stora effekter på hur många som snabbt får träffa en doktor, hur arbetsklimatet upplevs av de anställda och för klinikens kostnader.
  
Verksamhetschefen gjorde tydligt att bra akutvård till stor del handlar om logistik. Han berättade om att akutmottagningar inte funnits särskilt länge – i Linköping sedan 1969 – och att många akutmottagningar använts - och fortfarande används - som utbildningsplats för nya läkare. Men det är ju sunt förnuft att det måste vara välutbildad och erfaren personal i första linjen som gör bedömningar av patienter som kommer in akut! Så vi här i Linköping har gjort ändringar utifrån det, sa verksamhetschefen Urban Säfwenberg.

Hur gick det då till? Vi bestämde oss för att fråga ”Varför?” mycket oftare, och hitta åtgärder till de problem vi ser, sa Säfwenberg. Mätning och återkoppling till personalen har också fått en mycket central roll för att hela tiden försöka veta hur saker ligger till och för att rätta till problem innan de blir stora. Fem minuter kan alla i personalen träffas tillsammans framför Lean-tavlan varje dag, även på en akutavdelning (se bilden). Någon kanske måste vara kvar hos en patient, men det är inte samma personer varje dag som är borta, menade Säfwenberg.

Detta nya arbetssätt har gjort kliniken mer välfungerande till gagn för patienter, anställda och skattebetalarna. Det var ett mycket intressant besök!

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar