torsdag 8 mars 2012

Arbete för bättre och mer demokratiska val 2014Denna vecka är plenifri – vilket betyder att vi inte har några möten på riksdagen. I stället är jag hemma i Linköping och deltar i olika möten och träffar. Ett sådantmöte var med ett 40-tal ordförande och tjänstemän som arbetar i de lokala valnämnderna i kommunerna i Östergötland och Jönköpings län.

Hur kom det sig att jag var där? Jo, jag är ledamot av vallagskommittén som till hösten 2012 / våren 2013 ska föreslå en ny vallag, ev. några förändringar i grundlagen som rör val och annat som kan påverka valens genomförande, t.ex. utbildning för valförrättare och säkerhet kring förtidsröstningen. Då är det ju jättebra att få samla på sig erfarenheter från dem som har varit med och genomfört tidigare val i praktiken.

Anledningen att en översyn av vallagen nu sker är att valet 2010 inte blev så framgångsrikt och demokratiskt som det borde. Det var rekord i överklaganden och det blev två omval – i Västra Götaland och i en valkrets i Örebro. Fördelningen av mandat i riksdagen blev inte proportionellt mot hur många röster partierna fick. Med den nuvarande metod om hur mandat fördelas -jämkade uddatalsmetoden - fick S tre extra mandat och M ett för mycket. Fyra av de mindre partierna fick vars ett för lite. I vallagskommittén ska vi titta på vad vi kan göra för att komma till rätta med dessa problem och några andra. Uppdraget kan i helhet läsas här.

Vallagskommittén ska också se över om det är möjligt att starta med någon form av e-röstning i valet 2014. Det är en utmaning som kan lösa vissa problem, t.ex. att slippa trycka upp och distribuera de 660 miljoner (!!) valsedlar som val fallet i valet 2010. Samtidigt måste ett elektroniskt röstsystem garantera valhemlighet och vara störtsäkert. Några länder har prövat, t.ex. Norge. Troligen kan vi dra några lärdomar från dem, och nu i mars ska jag träffa forskare i e-röstning för att höra vad de sett för goda och dåliga exempel.

Att rösta före valdagen (förtidsrösta) har blivit allt mer populärt och det måste finnas beredskap för att den växer i nästa val. I valet 2010 var det nästan 4/10 som valde att förtidsrösta. Att kunna förtidsrösta har haft goda effekter på valdeltagandet. Erfarenheten säger dock att förtidsröstningen måste bli lika reglerad som valet på valdagen för att minska problem den fört med sig. Idag behöver det t.ex. bara vara en röstmottagare i en lokal för förtidsröstning medan tre personer måste vara på plats i vallokalen på valdagen. Av dem med erfarenhet från valnämnderna fick jag med mig ett tydligt budskap – att det går att ångra en förtidsröst ända fram till kl. 19.59 på valdagen skapar stora problem. Sammanräkningen av röster blir så sent in på valnatten att den blir osäker.

Hör gärna av dig till mig om du har tankar som du vill föra in i vallagskommitténs arbete!

Här finns länkar till nyttiga rapporter för att göra framtida val i Sverige ännu bättre.

Erfarenheter från valen 2010, Valmyndigheten

Om valet 2010 i kommunerna av SKL

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar