tisdag 20 mars 2012

Roligt att träffa engagerade ungdomar!

I fredags praktiserade 349 gymnasister som riksdagsledamöter inom ramen för Ungdomens riksdag. Elever från fem skolor från Östergötland deltog. Åtta av eleverna hade jag träffat innan då vi tillsammans var på Corren för intervju (som publicerades i måndags 12 mars – tyvärr inte på nätet).

Jag engagerade mig i Ungdomens riksdag för att jag tycker det är viktigt att uppmuntra ungas samhällsengagemang och intresse för politik. Jag ville bidra till att ge unga ökad förståelse för demokrati och det politiska systemet. Ett annat skäl var att jag tänkte att det skulle bli roligt att lyssna till vilka frågor ungdomar lyfter och hur de tänker.

Det var verkligen jättekul att träffa dessa engagerade unga i fredags! Många av deras motioner är välskrivna. Diskussionerna i utskottet där jag var ordförande (utbildningsutskottet) var mångsidiga. Jag lyssnade på några debattinlägg i riksdagens kammare som var oerhört bra. Jag hoppas jag bidrog till att ge de unga fortsatt engagemang och ökad kunskaper – mig gav de framtidstro!

I går var jag på Anders Ljungstetds gymnasium i Linköping och talade med elever som går i gymnasiesärskolan. Det blev bra diskussioner och för min del var det intressant att höra hur de ser på just skolformen gymnasiesärskolan – inte minst med tanke på att den snart ska ändras. Vi talade bl.a. om fördomar som finns kring gymnasiesärskolan och vad som ligger i ordet ”sär-”.  Jag blev förresten inbjuden särskilt för att jag skrivit en motion som ursprungligen var en idé från en elev i från just denna gymnasiesärskola. Motionen handlar om att byta namn på det bidraget förelever i gymnasiesärskolan som nu heter ”förlängt barnbidrag”. Är man över 18 år ska man ju inte ha barnbidrag, utan namnet borde föra tankarna till studier.

Ännu har inget hänt i den frågan utan den ligger fortfarande i en utredning. Till innevarande riksmöte skrev en annan riksdagsledamot en nästan likalydande motion. Det ser jag mycket positivt på. Riksdagen fick än en gång ta upp frågan till behandling, men tyvärr blev det avslag på samma grund som förra gången (nedan utdrag ur utskottets svar på årets motion). Jag inväntar dagen då jag får se våra motioner bifallna! 

I torsdags kunde jag i en riksdagsdebatt glädja åt att en motion jag skrivit år 2009 just blivit bifallen, åtminstone till sin innebörd. Jag har ju länge varit engagerad i frågor som rör kriminalvården och bl.a. motionerat om att skapa en självständig inspektion för kontroll av kriminalvården. Regeringen har nu beslutat att en utredning ska undersöka just detta. Utredningen ska vara klar dec 2013. Långa ledtider alltså.  Demokrati och politik kräver ofta tålamod, men visst är det härligt att då och då få se att ansträngningar gör skillnad!


KGEUtdrag ur Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU1 med svar på förslaget om att byta namn på förlängt barnbidrag (sid 92):

"Utskottet har tidigare uttryckt förståelse för att en person som har uppnått myndighetsåldern kan uppleva det som besvärande att få ett bidrag som benämns förlängt barnbidrag (bet. 2009/10:SfU1 s. 86). Utskottet förklarade sig då inte ha något att invända mot att bidraget byter namn men var inte berett att föreslå riksdagen ett tillkännagivande till regeringen i frågan. Ett motionsyrkande om att ändra benämning på bidraget avstyrktes därmed.

I budgetpropositionen (utg.omr. 10 s. 59) har regeringen förklarat att det är angeläget att reformera den aktivitetsersättning som i dag beviljas unga med funktionshinder som behöver extra tid i skolan, s.k. aktivitetsersättning för förlängd skolgång. Att beviljas aktivitetsersättning för skolgång bedöms öka risken för att därefter få aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga
och att sedan fastna i utanförskap. Regeringens ambition är att dessa ungdomar i stället ska få ersättning inom studiestödssystemet. Denna fråga kommer enligt regeringen att hanteras inom ramen för den kommande utredningen om studiehjälp m.m.
 

Utskottet förutsätter att även frågan om att byta benämning på det förlängda barnbidraget för gymnasiesärskolans elever kommer att aktualiseras inom ramen för nämnda utredning. ”

1 kommentar:

  1. Roligt att träffa en så engagerad politiker som vill slå hål på fördomar!
    Välkommen tillbaka till oss på gymnasiesärskolan.

    SvaraRadera