torsdag 29 mars 2012

Steg framåt för ökat meddelarskydd

KU har idag på morgonen justerat ett betänkande om tryck- och yttrandefrihet som manar på regeringen att tillsätta en utredning för att ett utökat meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Senaste dagarna har vi i KU fått löften från regeringen om att de arbetar med direktiv till en sådan utredning. Förhoppningsvis kan en utredning tillsättas före sommaren. Det är mycket bra att det konkret börjar hända saker på detta område!

Ökad valfrihet i omsorgen har betytt att meddelarskyddet och möjligheten för personal att påtala missförhållanden har begränsats, genom att anställda i privat verksamhet inte har samma rättigheter och skydd som dem i offentlig verksamhet.  

För att kunna främja konkurrens i välfärdssektorn och samtidigt upprätthålla förtroendet är det mycket angeläget att personalen har samma möjligheter att kunna rapportera missförhållanden oavsett om verksamheten är privat eller offentlig.

År 2001 gjordes en utredning för att kunna ta steg inom detta område. Den lämnade dock inga avtryck. Nu tar vi nya tag! Behovet av ett stärkt skydd för dem som rapporterar om förhållanden som är viktiga att uppmärksamma allmänheten på är stort. Inte minst höstens vårdskandaler har visat detta.

Visst är detta inte är en lätt fråga då meddelarskyddet, med efterforskningsförbud och repressalieförbud, kan vara motsatser till de lojalitetskrav som privatanställda normalt har mot sina arbetsgivare. Samtidigt har meddelarskydd kunna fungera i privata verksamheter då landsting via avtal krävt att de anställda ska ha samma meddelarfrihet som om verksamheten fortsatt i offentlig regi. Problemet med avtal har varit att det är svårt att veta vilken rättslig ställning ett sådant avtal verkligen har och vilka verksamheter som infört detta. Det har funnits regionala skillnader p.g.a. att politiker och upphandlare varit olika kunniga i frågan. Det har helt enkelt varit svårt både för anställda och de som brukar tjänsten att veta i vilka verksamheter man kunnat räkna med meddelarskydd.

Vi liberaler värnar den fria åsiktsbildningen. Människor som visar prov på stort civilkurage och vågar lyfta fram missförhållanden förtjänar både vår beundran och ett starkare juridiskt skydd. Därför har vi verkat för ett utökat meddelarskydd och ett starkare skydd för whistleblowers. KU:s arbete senaste tiden med dessa frågor gör skillnad. Fortsatt debatt och beslut om yttrandefrihet och meddelarskydd  i riksdagens kammare sker den 12 april.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar