måndag 23 mars 2009

Deltagande i seminarium om små företag


Cirka 200 personer med olika koppling till företagande (företagare, forskare, företagarnas vänner m.fl) deltog idag i ett seminarium om små företag arrangerat av Linköpings Universitet (Centrum för Affärsutveckling i Mindre Företag).

Vi var ett antal riksdagsledamöter inbjudna. Jag framhöll bl.a. vikten av att redan i skolan lyfta frågor om entreprenörskap. Företagarförbundet visar i en rapport att Sverige ligger i botten i ett EU-perspektiv vad gäller att påverka elevers vilja att bli företagare eller i fråga om att skolan ger dem en förståelse för entreprenörers roll i samhället.

När jag kollade skolans läroplaner (som har hur många mål som helst att fylla) fanns t.ex. inte orden företag, entreprenör eller firma med i gymnasieskolans läroplan. Särskilt viktigt är att elever som går på yrkesförberedande program får med sig kunskap om och erfarenheter från företagande (de flesta har ju goda chanser att sälja en produkt/tjänst med den bakgrunden). Men jag tror också att det är bra att så ett frö hos alla att arbetslivet inte bara kan innebära att bli anställd.

Jag lyfte också den svenska FoU-paradoxen: att Sverige är ett av de länder i världen som satsar mest på forskning per capita, men att vi är medelmåttiga vad gäller att få ut högteknologiska produkter av detta. Forskare måste få hjälp att göra sina upptäckter till tjänster och varor som kommer ut på marknaden, istället för att de stannar i rapporter. Det skulle alla tjäna på.

Slutligen, och då blev jag ordentligt påhejad av Företagarnas regionchef Lars Holm, nämnde jag att det måste finnas ett sätt att i domstol pröva om offentlig affärsverksamhet snedvrider konkurrensen på marknader och i så fall kunna dömas till böter. När jag åker runt till återvinningsföretag kommer detta med (oschysst) konkurrens från kommunala aktörer nästa alltid upp i våra samtal. I bästa fall kommer en bra proposition i ämnet under våren.

Dags att packa väskan för att åka till Stockholm och Riksdagen imorgon bitti.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar