onsdag 4 mars 2009

Möte med Kroatiska toppolitiker


Under måndagen var jag, tillsammans med sex andra ledamöter från Riksdagens EU-nämnd, i Zagreb och träffade kroatiska politiker på högsta nivå. Under dagen samtalade vi med Kroatiens president, premiärminister, utrikesminister och tre utskott som jobbar med EU-frågor i parlamentet (Sabor).

Det är ytterst ovanligt att en delegation får träffa så många toppolitiker samtidigt. Det märks att Sverige snart tar över ordförandeklubban i EU. Kroatien jobbar intensivt för att under 2009 kunna slutföra sina medlemskapsförhandlingar med EU.

Från Sveriges sida gjordes denna resa för att visa vårt stöd för Kroatiens medlemskap. Kroatien är ett land som var i krig för 15 år sedan. Det finns fortfarande tydliga problem med mänskliga rättigheter, korruption och ineffektiva marknader. Ett EU-medlemskap får Kroatien att snabbt sträva i rätt riktning.

Den stora frågan under måndagen var gränstvisten med Slovenien som hotar att stoppa Kroatiens EU-medlemskap. Det handlar om hur en gräns i havet i en bukt i norra Kroatien ska dras. Det är nu låsta positioner mellan länderna. EU har erbjudit medling med nobelpristagaren Ahtisaari i ledningen.

I våra samtal rådde Sverige Kroatien att försöka gå vidare med medling för att lösa upp knutarna i gränstvisten samt uppmanades Kroatien att upphöra med statsstöd till främst varvsindustrin och att fortsätta arbeta mot korruption. Sverige uttryckte ett tydligt stöd för kroatiskt EU-medlemskap, men att medlemskap kräver att alla EU:s regler och lagar uppfylls.

I samband med resan tog jag initiativ till att en svensk-kroatisk parlamentarikerförening ska bildas i Sveriges Riksdag. Det behövs en sådan för att öka kunskapen om och kontakterna med Kroatien inför det förestående kroatiska EU-medlemskapet och det svenska EU-ordförandeskapet.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar