torsdag 2 april 2009

Giftigt el-skrot - Dags för ny lagstiftning i EU

Jag har läst förfärliga reportage och rapporter om hur västvärldens teknikskrot dumpas olagligt i utvecklingsländer. Framför mig ser jag miljöer med människor som bränner kablar för att få fram metaller och barn som leker i tungmetallångor. Här är ett exempel på sådant reportage. Vedervärdigt!

Omhändertagandet av el-skrot måste bli bättre och den olagliga och otroligt oetiska dumpningen i u-länder måste stoppas. Av detta skäl har jag skrivit en motion om el-skrot och också är ansvarig i folkpartiet för avfallsfrågor.

Idag har vi i Miljöutskottet haft diskussioner med regeringen om nya eu-förslag (WEEE och RHOS-driektiven) för att skärpa användningen av farliga ämnen i elektriska produkter och om el-avfall. Bl.a. ska fler farliga ämnen förbjudas, målen för insamlingen höjas och tillsynen skärpas. Enligt Greenpeace samlas enbart 25% av EU-ländernas el-avfall in under ordnade förhållanden. Målet är satt att minst 65% av allt el-avfall ska samlas in. Sverige är bäst och når detta mål nu. Samtidigt producerar vi en stor mängd el-avfall (ca 17 kg per person per år) och kilovis är det alltså mycket i Sverige som hamnar fel.

Både på eu-nivå och i Sverige måste vi alltså samla in mer. Förslaget om skärpt EU-lagstiftning är i sin linda. EU-paralamentet ska börja jobba med denna fråga i höst. Välj någon i valet som bryr sig om denna fråga! Ställ frågor till den kanidat du tänker lägga din röst på! Det tänker jag göra.

KGE

1 kommentar:

  1. Bra att du driver denna viktiga fråga. En kommmentar: 12 juli 2007 trädde en ny EU avfallstransportförordning ikraft. Den reglerar bl a illegala transporter av el-skrot till tredje världen. Dessa regler gäller även i Sverige men Sverige har fortfarande, mer är 2 år senare, inga straffbestämmelser i Miljöbalken kopplade till denna förordning. Sveriges myndighet behöver i första hand verktyg för att bekämpa den illegala handeln med avfall. Varför uppfyller vi inte EUs krav på att det ska finnas kännbara avskräckande straff för illegala gränsöverskridande avfallstransporter?

    SvaraRadera