fredag 17 april 2009

Träff med miljöteknikcentrum i Östergötland


Just träffat personer från Miljöteknikcentrum i Östergötland som jobbar med att knyta ihop och synliggöra Östergötlands tillgångar inom miljöteknikområdet. I Östergötland finns fler än 500 miljöteknikföretag, ett universitet med framgångsrik miljö- och energiforskning och kommuner som kommit långt i regionalt kretsloppstänkande där bl.a. biogasen är en viktig del. Detta är världsunikt och det finns ett stort intresse – men det måste paketeras för att kunna presenteras.

En hel del spännande är på gång – särskilt på Händelö i Norrköping. Där ska Händelö Herrgård bli en mötes- och utställningsplats. Tanken är att kunna visa upp vad flera företag i regionen producerar och hur de gör det utan att den nyfikne ska behöva besöka alla företagen.

Under Sveriges EU-ordförandeskap kommer det upprättas en Greentech Building vid stora Åhléns i Stockholm för att visa upp svensk miljöteknik. Där ska förstås Östergötland finnas med. Den 2-3 november ordnas en internationell konferens i Östergötland om miljöteknik.

Den som vill veta mer kan gå in på Miljöteknikcentrums hemsida, som visserligen är under uppbyggnad enligt kommunikationschef Sara Glaas, men som innehåller grundläggande information och kontaktuppgifter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar