onsdag 15 april 2009

Vårpropositionen och vad den betyder för Östergötland

Idag har regeringen överlämnat vårpropositionen till Riksdagen. Stannade till en stund i riksdagens kammare för att lyssna på Anders Borg. I detta känsliga läge gäller det att sätta in vettiga åtgärder. Prognoser förändras hela tiden till det sämre. Människor är försiktiga och det dämpar ekonomin ytterligare. Statistik från februari visar att andelen inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Östergötland nu är uppe i 7,6 %.

Samtidigt kan inte staten dra på med för stora stimulanser. Sverige är ett av de länder i EU som i procent av BNP nu satsat mest och från att ha haft ett bra överskott i statsfinanserna har vi nu ett betydande underskott. Detta underskott måste tas igen före nästa lågkonjunktur. För en sak vet vi: det kommer bättre dagar efter detta, men också att detta inte är den sista lågkonjunkturen och vi vet inte heller hur lång den blir. Med de beräkningar som nu finns och med det underskott vi nu samlat på oss kan finanserna vara i balans runt år 2015. Det kan vara bra att komma ihåg att notan också ska betalas när sossarna är beredda att sätta sedelpressen på max.

Dagens förslag för att dämpa krisen har två huvudpunkter: höjda statsbidrag till kommunerna och 10 miljarder ytterligare för arbetsmarknadsåtgärder. För Östergötlands kommuner och landsting innebär detta ett tillskott t.o.m. år 2012 på 777 miljoner kronor. Pengarna fördelas efter folkmängd och detta betyder 75 miljoner kronor extra till Linköping, 68 miljoner till Norrköping, 22 miljoner till Motala under 2010. Detta är tillskott för att värna det mest centrala i välfärden såsom skola, äldreomsorg och sjukvård. Ökade arbetsmarknadsinsatser ska ta sig uttryck i fler coacher, fler arbetsförmedlare, fler praktikplatser och mer utbildning, samt kraftigt stöd till långtidsarbetslösa genom jobb- och utvecklingsgarantin.

Förslaget är bra och balanserat. Det kommer inte vara sista insatsen, men just nu en välbehövlig och välavvägd sådan.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar