söndag 21 mars 2010

Besök hos Nordens Ark och om det akuta behovet att stoppa utrotningen av arter

Imorgon ska jag göra något jag länge sett fram emot. Det är gott att ha något roligt att se fram emot när man sitter på Katrineholms C och fruset väntar på ännu ett försenat tåg. Ska besöka Nordens Ark med miljö- och jordbruksutskott. Vi ska dit och lära oss mer om utrotningshotade arter och vilka konsekvenserna blir för ekosystemen och i förlängningen för människan.

Förlusten av biologisk mångfald kommer troligen att bli nästa stora, globala miljöfråga, tillsammans med klimathotet.

I förra veckan var frågan om biologisk mångfald och rubbade ekosystem den stora frågan när EU:s miljöministrar träffades. I Rio de Janeiro år 1992 antogs en internationell konvention att stoppa förlusten av biologisk mångfald till år 2010 (CBD). Det kommer inte att gå att nå målet– tvärtom försvinner arter i allt högre takt!

Hur många har hört att frågan om biologisk mångfald är akut och en fråga i storleken av klimathotet? Det var när Sternrapporten kom och det sattes en prislapp på klimatproblemet som folk vaknade i den frågan. Nu arbetas det med att räkna kostnaderna för förlusterna av biologisk mångfald inom en studie som kallas TEEB. Kostnaderna beräknas bli enorma, det talas om årliga kostnader på 50 miljarder euro per år om inget görs. I utskottet har vi gett regeringen klartecken att driva på inom EU för högsta möjliga ambitionsnivå i att stoppa utrotningen av arter.

Ska nu återgå till kvällens förströelse – en bok av diplomaten Diana Janse som handlar om hennes tid i Afghanistan. Lättläst, modern och intressant. Rekommenderas!

KGE

PS. Alla är välkomna till Nordens Ark. Verkar finnas trevliga övernattningsmöjligheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar