måndag 15 februari 2010

E22an. Förbifart behövs, men hur komma över Göta kanal?

Idag har jag och Nina Larsson, fp:s talesperson i trafikfrågor, besökt Söderköping och Valdemarsvik för att informera oss om läget beträffande E22an. På bilden syns också Magnus Berge, kommunstyrelsens ordförande i Söderköping.

Om ungefär en månad ska regeringen ta beslut om vilka trafikprojekt i Sverige som ska byggas fram till 2021. Idag går E22an genom Söderköping, vilket betyder europaväg genom staden, 7 trafikljus och stopp vid broöppning över Göta Kanal. På sommaren kan det ta en timme bara att passera Söderköping.

E22an behöver förstärkas genom en förbifart vid Söderköping så att trafiken mellan Norrköping och kusten kan flyta på smidigt. Idag ligger förbifarten med i planen för att börja byggas år 2016, men det gäller att fortsätta att strida för den. Ju förr första spadtaget tas desto bättre.

Det stora tvisteämnet är inte förbifarten, utan hur man ska ta sig över Göta Kanal. Ska det lösas genom en båtlyft, en bro eller en tunnel?

I Valdemarsvik kom allmänheten till ett möte som vi i fp bjöd in till. De menade att en förbifart vid Söderköping är en överlevnadsfråga för Valdemarsvik. Det fanns en påtaglig irritation över att förbifarten inte byggts tidigare och också en viss misstro för att Söderköpings kommun mest skulle intressera sig för sitt lokala intresse och båtlyften som en turistattraktion. "Vi vill ha en snabb tidtabell för förbifarten och exakt hur lösningen ser ut det är inte så viktigt" var beskedet där. Men en högbro skulle sitta fint menade många.

Nina och jag manade valdemarsviksborna att söka dialog med söderköpingsborna för att tillsammans hitta en lösning. Det är viktigt med regional samsyn när trafikprojekt ska framhållas i konkurrens med andra landsdelar.

Jag jobbar denna månad, inför regeringen beslut, med att framhålla att förbifarten måste byggas och att tillräckligt mycket resurser måste avsättas för att längre fram kunna bestämma vilken lösning som är bäst för att komma över kanalen.

KGE


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar