måndag 1 februari 2010

HUS-avdrag har varit en succé - sista ansökningsdag idag

”Antalet ansökningar om utbetalning av skattereduktion från företag som utfört hushålls- och ROT-arbeten har ökat kraftigt och överträffar alla förväntningar.”

Så står det på Skatteverkets hemsida. Idag är sista dagen att lämna in ansökan om avdrag om man ska få skattereduktionen före midsommar.

Alliansregeringen införde 1 juli 2007 ett RUT-avdrag för hushållsnära tjänster. 2008 introducerades ROT-avdraget som ett led i att bekämpa nedgången i byggsektorn. Dessa avdrag har alltså överträffat alla förväntningar!

En undersökning från Almega visar att RUT-avdraget skapat minst 7300 nya heltidsjobb. Säkerligen har fler än så fått vita jobb, eftersom flera i denna bransch jobbar deltid. Därtill har vanligt folk kunnat köpa hjälp och därmed kunnat ägna sig åt jobb de är bra på, vara med sin familj eller helt enkelt fått mer fritid.

Om nu RUT skapat jobb, nya företag, minskat den svarta sektorn och bidragit till jämställdhet (för vi vet ju att det fortfarande är kvinnor som gör mest arbete i hemmen), varför envisas då vänstern att ta bort RUT om de vinner valet? För att det var alliansens idé, troligen.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar