fredag 26 februari 2010

Vilka vägar och järnvägar ska byggas till 2021?


Under mars månad ska regeringen besluta om vilka infrastrukturprojekt (i huvudsak vägar och järnväg) som ska byggas fram till 2021. Förra året beslutade riksdagen att staten ska satsa 417 miljarder kronor på infratruktur, ungefär hälften på underhåll och hälften nya projekt.

Inför regeringens beslut om vilka nya projekt som ska byggas för cirka 200 miljarder har vi i folkpartiet skapat en referensgrupp med folk från landets olika väderstreck där vi får tycka till. Jag representerar landets östra del.

För mig är det viktigt att framhålla att Sverige ska bygga för höghastighetståg (läs Ostlänken). Troligen blir det inte klart med beslut om byggstart i mars, utan det handlar om att åtminstone få fram pengar för att fortsätta att grundligt undersöka förutsättningarna för höghastighetsbanor.

När det gäller fördelningen av pengar till väg/järnväg anser jag att det är viktigt att se till att järnvägen avlastas så att tågen kan gå i tid och gods kan flyttas över till dem. Nu går bara vartannat tåg till Stockholm och de är fullbokade. Det är oacceptabelt.

Eventuellt bör det också satsas lite mer på sjöfart för att få över godstransporter dit för att öka framkomlighet på väg och järnväg.

För övrigt ställer jag mig bakom trafikverkens plan. Läs gärna den och kom med synpunkter snarast.

Nu ska jag springa till tåget och hoppas att det är i tid, för ikväll ska vi ha middag med gäster...

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar