tisdag 9 februari 2010

USA stärker forskningen. Hur gör Europa?

Träffade just forsknings- och högskoleminister, Tobias Krantz, som kommit hem efter en vecka i USA. Han berättade om den amerikanska statsbudgeten som presenterades förra veckan. Trots enorma underskott får forskningen rejäla anslag. Tobias berättar att Obama-administrationen inneburit ett mentalt skifte i den amerikanska forskningspolitiken - och rejält ökade anslag. President Obama omger sig med vetenskapsmän och han lyssnar på dem. Till exempel är energiministern Nobelpristagare. Amerikanarna värnar mångfald i finansieringen och tvekar inte att satsa hårt på eliten.

Idag har jag haft möte med statsministern inför toppmöte på torsdag då regeringscheferna ska diskutera EUs tillväxtstrategi fram till år 2020. Jag hoppas att EU sneglar mot USA:s forskningspolitik och inser att framtiden inte ligger i jordbruksstöd, utan i högteknologi och miljö. Nedslående var att höra statsministern berätta att förutsättningarna att få med USA i arbetet mot klimatförändringarna försämrats. På torsdag lägger EUs ledare upp strategin efter Köpenhamntoppmötet och inför klimattoppmötet i Mexico i november. Det gäller att EU inte sackar efter i ledarskapet, och de sämre förutsättningarna för klimatvänlig politik i USA måste mötas med ännu större påtryckningar från EUs sida.

Imorgon deltar jag i ett seminarium om språk på riksdagen. Bl.a. ska det handla om när man ska börja språkundervisningen för att det ska ge bäst resultat. I panelen sitter bland annat Martin Ingvar, världsberömd hjärnforskare vid Karolinska institutet, som ska tala om barns utveckling och tidig språkinlärning. Spännande!

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar