torsdag 4 februari 2010

Klimat-miljö-fattigdomsbekämpning och storpolitik på ett bräde
Har idag varit på ett mycket intressant seminarium med Stockholm Environment Institute. Vad som är spännande med detta institut är att de jobbar i skärningspunkten vetenskap-politik. De producerar bl.a. rapporter för att skapa politiska beslut som leder till hållbar utveckling.

Johan Rockström är chef för SEI. Han har nyligen publicerat en artikel i den kända vetenskapliga tidskriften ”Nature” som handlar om jordens gränser. Tillsammans med 28 vetenskapsmän har han identifierat nio processer som drivs av mänsklig aktivitet som inte får övergå vissa värden, för då finns det risk för stora katastrofer. Forskarna kommer fram till att för tre av dessa områden brinner det i knutarna: klimat, biologisk mångfald och kvävetillförsel.

Seminariet som idag hölls för miljö- och jordbruksutskottet och utrikesutskottet handlade om fortsättningen efter Köpenhamnskonferensen som ju var ett stort misslyckande. I söndagens DN fanns en intressant artikel om hur det gick till när 130 statschefer träffades och det blev pannkaka. Vad gör vi i EU nu? Hur ställer vi oss i förhållande till USA och Kina? Hur tänker de? Helt klart har klimatfrågan blivit storpolitik och geopolitik. Nu måste vi hålla i och inte nedslås av motgångarna!

Vi talade också om klimatförändringar och miljöpolitik ur de fattigas perspektiv, som ju är de som kommer att drabbas hårdast. År 2050 kommer det att finnas 9 miljarder människor på jorden. Tydligen går detta inte att stoppa. Frågan är hur jorden ska klara matproduktionen, särskilt med tanke på att det kommer att bli varmare med mindre tillgång till vatten i utvecklingsländer?

Arno Rosemarin pekade på att fosfor, som används i gödsel, håller på att ta slut och därmed ökar matpriserna. Han menade att prisökningarna på mat under 2008 berodde på ökat pris på fosfor och olja. Fosforläckagen är dessutom stora och skapar övergödning. Sverige är unikt i att återvinna fosfor. Detta pekade SEI som en klart underskattad framtidsdiskussion.

Ja, det var ett spännande seminarium där klimat-miljö-fattigdomsbekämpning och storpolitik var i en skön blandning. Dags att gå hem och försöka göra politik av det.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar